Världsmusik


Världsmusik är ett vitt begrepp idag men skapades under tidigt 60-tal. Musikprofessorn och ”etnomusikologen” Robert E Brown vid San Diego State University försökte övertyga världen om att musiken borde gå i första ledet när det gäller att få förståelse mellan olika kulturer.

Blandningen av musik skulle få folk att lära sig att tycka om musik från olika världsdelar under musikfestivaler och galor. Att musiker skulle lära sig spela ”främmande” musik och att musiker från olika musik-kulturer skulle bilda band och spela tillsammans. Han hade en stark vision om att det skulle bidra till världsfred. Han dog 2005, 78 år gammal, och genren Världsmusik lever fortfarande och musiken förenar verkligen människor från olika kulturer. Visionen att den skall leda till fred i världen är en fantastisk vision som vi så klart delar. Kan vi bidra genom att sprida världsmusiken i vårat hörn av världen så är vi så klart på!

Idag är begreppet Världsmusik /World music mer ett kommersiellt begrepp för musik som inte går in under Västerländsk popmusik. Världsmusik bildas när den sprids utanför sitt ursprungsland och framförs av artister från olika länder och genom musikkonstellationer där artister tillsammans utövar varandras musik på traditionella instrument eller inspireras av varandra och skapar ny musik, influerad av olika länders musiktradition.

På Rootsy presenterar vi nu ett axplock av Världsmusik musiker som har rötter i Irländsk folkmusik, Cajun, Afro Americana, Kletzmer, Gypsy Jazz och egetlligen all världsmusik vi gillar och tycker är värt att turnéra.


Artistsamarbeten